เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ดการซื้อ-ขาย,ประมูลไม้

เรียนผู้ใช้งานเว็บไซต์และเว็บบอร์ดทุกท่าน เนื่องจาก เว็บบอร์ดของ ออป. เกิดปัญหาการใช้งาน
ทำให้ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ ตั้งกระทู้ได้ แต่สามารถดูข้อมูลได้
ทางเราจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 38/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง 
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 37/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยกไม้ (Forklift) ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน 
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 29/2557 เรื่องประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จ.บุรีรัมย์ 
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 126/2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
[21 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.ครั้งที่ 36/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
[21 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 124,125/2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
[21 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 35/2557 เรื่อง ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการสอบรายซื้อเครื่องไสไม้ 4 หน้า 6 หัว พร้อมติดตั้ง 
[20 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 28/2557 เรื่องแก้ไขกำหนดการยื่นซองประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ (ไม้ยางและไม้ตีนนก) ท้องที่ จ.นครราชสีมา   
[20 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 26/2557 เรื่องประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่าไม้นอกโครงการ (ไม้ยาง และไม้ตีนนก) ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา   
[20 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 25/2557 เรื่องประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่าไม้นอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา   
[20 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ อ.อ.ป.นม.27/2557 เรื่อง ประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุดเสื่อมสภาพ   
update : 22/10/57