เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ดการซื้อ-ขาย,ประมูลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
[28 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.เขตลำปาง ครั้งที่ 71/2557 เรื่องประกาศจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้ งานสวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 
[25 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 102-2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สรอย อ.วังชิ้น อ.แพร่ ครั้งที่ 102-2557
[25 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.ส.ศ ครั้งที่ 2-2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
[25 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.ส.ศ ครั้งที่ 1-2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
[25 ส.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 11-2557 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (ครั้งที่ 2) 
[22 ส.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 32/2557 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องไสไม้ 4 หน้า 6 หัว พร้อมติดตั้ง  
[22 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.เขตแพร่ ครั้งที่ 103/2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่ยม - แม่แปง อ.วังชิ้น จ.แพร่   
[21 ส.ค. 57] ประกาศ ออป. เรื่อง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
[20 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 11/2557 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557   
[19 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 102/2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่    
[15 ส.ค. 57] ประกาศ ออป.สารบรรณกลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction   
update : 28/8/57