เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 49-50/2557 เรื่องการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าขนแม่คำมี และสวนป่าแม่คำปอง - แม่สาย 
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 48/2557 เรื่องการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่านครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน 
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 5/2557 เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.เหนือบน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้งฯ 
[11/เม.ย./57] ประกาศ ออป.ศรีราชา ที่ 12/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครนบนรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อ NISSAN UD CW 41 
[11/เม.ย./57] TOR ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[11/เม.ย./57] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" (จป.หัวหน้างาน) 
[8/เม.ย./57] ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ.อ.ป. ใต้ ประจำปี 2557 
[8 เม.ย./57] ยกเลิกประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557   
[8/เม.ย./57] ประกาศประมูลจำหน่วยไม้กระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดสระแก้วและจ.ระยอง   
[8 เม.ย./57] การจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้ งานสวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง   
[4/เม.ย./57] ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครนบนรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อ Nissan ud cw 41 หมายเลขทะเบียน 82-6409 ฉะเชิงเทรา   
[3เม.ย./57] ประกาศผลการประมูลจำหน่ายไมัสักสวนป่านาด้วง จ.เลย   
update : 11/4/57