เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ดการซื้อ-ขาย,ประมูลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
[16 ก.ย. 57] ประกาศ ออป. ลำปาง ครั้งที่ 74/2557 เรื่อง ประกาศจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้ งานสวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 
[16 ก.ย. 57] ประกาศ ออป.ส.อ. ครั้งที่ 13/2557 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 
[15 ก.ย. 57] ประกาศ ออป.เหนือบน เรื่อง ร่าง TOR สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน   
[15 ก.ย. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 108/2557 เรื่อง การรจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าขุนแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่   
[15 ก.ย. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 34/2557 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
[15 ก.ย. 57] ประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 12/2557 เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557   
[15 ก.ย. 57] ประกาศ ออป.เหนือบน เลขที่ 54/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าใช้ประโยชน์ที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงถนนสุเรนทร์   
[15 ก.ย. 57] ประกาศ ออป.เหนือบน ครั้งที่ 33/2557 เรื่อง การให้เช่าประโยชน์ที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงถนนสุเรนทร์ โฉนดที่ 1786 ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง   
[12 ก.ย. 57] ประกาศ ส.ศ. ครั้งที่ 11/2557 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 4/2557 และครั้งที่ 8/2557 สอบราคาซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม   
update : 16/9/57