เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด

ข่าวประชาสัมพันธ์
[31 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[29 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
[29 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.ครั้งที่ 3 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่ื่องไสไม้ 4 หน้า 6 หัว พร้อมติดตั้ง 
[27 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.ลำปาง ครั้งที่ 82/2557 เรื่อง ประกาศจำหน่วยไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้ สวนป่าแม่เมาะ ต.ดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   
[27 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 200/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 38/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง   
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 37/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยกไม้ (Forklift) ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน   
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.นครราชสีมา ครั้งที่ 29/2557 เรื่องประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จ.บุรีรัมย์   
[22 ต.ค. 57] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 126/2557 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าแม่สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่   
update : 31/10/57