เข้าสู่เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5 ประการ , ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
[29 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.ขอนแก่น ครั้งที่ ขก.1/2558 เรื่อง ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าหนองเม็ก - ลุมพุก จ.ขอนแก่น
[29 ธ.ค. 58] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาศครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม
[27 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.แพร่ ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น แพร่   
[26 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.ศรีราชา ครั้งที่1/2558 เรื่อง ผลการประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลยป่านอกโครงการ    
[22 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.ลำปาง ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ โดยวิธีแบบตลาดกลางค้าไม้ฯ   
[21 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.ส.ทม. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2558   
[21 ธ.ค. 58] คำสั่ง ออป. ที่ 238/2557 กำหนดวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดชดเชยของ ออป. ประจำปี 2558   
[20 ธ.ค. 58] ขอให้มาทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่า   
[19 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป. ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการวงจรเครือข่าย Internet ประจำปี 2558   
[19 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.บ้านโป่ง ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิฯ   
[19 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.ส.ทม. เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558   
[19 ธ.ค. 58] ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
update : 29/1/58