รักษาการ ผู้อำนวยการสำนัก

 นายภพปภพ ลรรพรัตน์

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5482 9311
  เบอร์โทรสาร : 0 5482 9339
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : ในเมือง 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
นอกเมือง กม.28-29 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 
            52190

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 

 นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี

Mr.Sawat Tuangrathooradee

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5482 9311
  เบอร์โทรสาร : 0 5482 9339
  เบอร์มือถือ : 081 951 1722
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : ในเมือง 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
นอกเมือง กม.28-29 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
            52190

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนัก

 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5422 7051 ต่อ 100
  เบอร์โทรสาร :  
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 

 นายภาสกร มีวาสนา

Mr.Pasakon Meevasana 

  เบอร์ตรง : 0 5432 1499
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5422 7051 ต่อ 100
  เบอร์โทรสาร : 0 5432 1499
  เบอร์มือถือ : 089 851 4054
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 นายทรงพล อาทรธุระสุข

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 237
  เบอร์โทรสาร : 02-2807714
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์

 Mr.Monchai Noyrith

  เบอร์ตรง : 02-2807847
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 145
  เบอร์โทรสาร : 02-2824197
  เบอร์มือถือ : 086 902 1636
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 นายประสิทธิ์ เกิดโต

 Mr.Prasit Kerdto

  เบอร์ตรง : 02-2800472
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 
  เบอร์โทรสาร : 02-2800472
  เบอร์มือถือ : 081 666 5994
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก
ประจำสำนักธุรกิจและการตลาด 

 นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์

Mr. Narin Warawilawan

  เบอร์ตรง : 02-2800472
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 141
  เบอร์โทรสาร : 02-2800472
  เบอร์มือถือ : 085 112 8991
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

 

 นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์

Mr.Boonsong Saengvatanarat

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 320
  เบอร์โทรสาร : 02-2823744
  เบอร์มือถือ : 081 989 1406
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์

Mr.Nitas Sritavong

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 320
  เบอร์โทรสาร : 02-2823744
  เบอร์มือถือ : 081 812 9223
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้