นายประสิทธิ์ เกิดโต

 Mr.Prasit Kerdto

  เบอร์ตรง : 02-2800472
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 
  เบอร์โทรสาร : 02-2800472
  เบอร์มือถือ : 081 666 5994
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

 

ผู้อำนวยการสำนัก
ประจำสำนักธุรกิจและการตลาด 

 นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์

Mr. Narin Warawilawan

  เบอร์ตรง : 02-2800472
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 141
  เบอร์โทรสาร : 02-2800472
  เบอร์มือถือ : 085 112 8991
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

 นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์

Mr.Jong Mongkolsakulrit 

  เบอร์ตรง : 02-2810758
  เบอร์ที่ทำงาน : 02 2823243-7 ต่อ 230
  เบอร์โทรสาร : 02-2823872
  เบอร์มือถือ : 087 684 7683
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

 

ผู้อำนวยการสำนัก
ประจำสำนักอุตสาหกรรมไม้ 

 นายนเรศวร์ สงวนกุล

Mr.Nareht Sa-nguankul

  เบอร์ตรง : 02-5872171
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-5872016 
  เบอร์โทรสาร : 02-5872186
  เบอร์มือถือ : 086 540 9555
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 146 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

 นายสุชาติ ทับเคลียว

Mr.Suchart Thabkhliao

  เบอร์ตรง : 0 7727 5915
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 7728 1161 ต่อ 11
  เบอร์โทรสาร : 0 7728 1132
  เบอร์มือถือ : 091 745 7979
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 145 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

 นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี

Mr.Sawat Tuangrathooradee

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5482 9311
  เบอร์โทรสาร : 0 5482 9339
  เบอร์มือถือ : 081 951 1722
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : ในเมือง 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
นอกเมือง กม.28-29 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
            52190

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 

 นายชาญณรงค์ อินทนนท์

Mr.Chanarong Intanont

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 4323 4546
  เบอร์โทรสาร : 0 4324 3540
  เบอร์มือถือ : 089 844 5903
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ :  

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560