นายวิรัติ ปรากฎดี

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน :  
  เบอร์โทรสาร :  
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้