นายประสิทธิ์ เกิดโต

 Mr.Prasit Kerdto

  เบอร์ตรง : 02-2807714
  เบอร์ที่ทำงาน : 02-2823243-7 ต่อ 237
  เบอร์โทรสาร : 02-2807714
  เบอร์มือถือ : 081 666 5994
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ติดต่อ : 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560