มอบของที่ระลึก...เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางนิษฐิดา เจริญมิตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 70 ปี ให้กับนางสาวภัทรพันธ์ สายทอง สื่อมวลชนจากนิตยสารรักษ์สิ่งแวดล้อมในโอกาสเดินทางเยี่ยมคารวะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ