รับมอบเงินสนับสนุน...เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมไม้ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “สุขสันต์รับวันเกษียณอายุ ประจำปี 2560” มูลค่า 100,000 บาท จากนายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ณ ห้องประดิพัทธภูบาล ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพฯ