ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย...เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง และนายธีรพงษ์ โคตะยันต์ ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม