อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560

            เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การ-อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ได้นำคณะพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดพัฒนาป่าไม้ (สวนป่าลาดกระทิง) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมียอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 357,171 บาท