วันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ ๑๕ ปี

          องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์, นายประสิทธิ์ เกิดโต ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด, นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง, นายวิรัติ ปรากฏดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และนายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ ออป.กลาง เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560