มอบทุนการศึกษา...

             เมื่อเร็วๆ นี้ งานสวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง โดย นายกิตติศักดิ์ ถาวงษ์กลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนคลองห้วยนา โรงเรียนซับเจริญ และโรงเรียนนครไทยวิทยา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 11 ทุน ณ สวนป่าเขาคณา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์