นายศิริศักดิ์ นาใจคง ผู้อำนวยการสายงานจัดหาวัตถุดิบ ผู้แทนบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด(มหาชน) เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การ - อุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา