ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ...

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชานุญาตให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , องค์การสวนสัตว์ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

       ในการนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จำนวน 149 คน เข้าร่วม พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นร่วมถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 108,680 บาท ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ