อ.อ.ป. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกและถวายพระพรชัยมงคลในวันขึ้นปีใหม่

              เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดกิจกรรมรำลึกถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมี นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง (ชั้น 1) อ.อ.ป. สำนักงานกลาง

             โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน อ.อ.ป. ร่วมกล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนจัดนิทรรศการน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 อีกด้วย