เยี่ยมคารวะ...นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ และ นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานใน สังกัด เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา