อ.อ.ป.เยี่ยมคารวะปลัด กษ. ...เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทน จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าเยี่ยมคารวะ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560