‘อ.อ.ป.รับมอบกระเช้า’ จากโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    วันที่ 5 มกราคม 2560 นายทรงพล  อาทรธุระสุข  ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้รับมอบกระเช้าจาก  นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง  ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560  ซึ่งในโอกาสนี้ นายทรงพลฯ ได้มอบภาพวาดโดย “ศิลปินช้าง” จากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ให้กับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ