สวัสดีปีใหม่...

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าเยี่ยมคารวะ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อม มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส ขึ้นปีใหม่  2560  ณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม