สป.วังวิเศษ จัดประชุมผู้กรีดยาง

             เมื่อเร็วๆนี้ งานสวนป่าวังวิเศษ จ.นครศรีธรรมราช จัดการประชุมสมาชิกผู้กรีดยางพารา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี นายณัทกร ปราชญ์นคร หัวหน้างานสวนป่าวังวิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกกรีดยาง พร้อมแจ้งนโยบาย ในการบริหารจัดการยางพาราปี 2560 และแจ้งผลประกอบการประจำปี 2559 ที่ผ่านมา