ทดสอบระบบ…

       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินหน้าทดสอบระบบวิดีโอคอน- เฟอร์เรนซ์ เชื่อมต่อเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวพร้อม เสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ทระยะไกล จากห้องประชุม 302 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ก่อนเริ่ม ใช้จริงในงานประชุมหัวหน้าหน่วยงานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560