ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก...

            เมื่อเร็วๆนี้ งานสวนป่าเกริงกระเวีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง จับมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนุน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาในเด็กเล็กและเปิดโลกการเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ ให้กับเยาวชนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนุน จำนวน 199 คน ณ บริเวณ พื้นที่สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบรี โดยมีนายอาคม ตุ้นรัตน์ หัวหน้างานสวนป่าเกริงกระเวีย และ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสวนป่าเกริงกระเวียร่วมเป็นวิทยากร