ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า “ไม้พะยูงของกลาง”

            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแปรรูปไม้และการเก็บรักษาไม้พะยูงของกลาง สำหรับส่งมอบ ให้กรมศิลปากรนำไปใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้ดีมีค่าเทเวศร์ ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยมีนายนเรศร์ สงวนกุล ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ และนายธีระพงษ์ โคตะยันต์ ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมพร้อม รายงานสรุปผลความคืบหน้า