ตรวจเยี่ยม...

                 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการแปรรูปไม้พะยูง ของกลาง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปไม้พะยูงสำหรับเตรียมส่งมอบให้กรมศิลปากร เพื่อนำไป ใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าในโอกาสต่อไป ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา