นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ผู้แทนจากองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยว - แห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้รับมอบ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา