นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการแปรรูปไม้และการเก็บรักษาไม้มีค่า ในการนี้ นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับและนำชมการแปรรูปไม้ ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา