เมื่อเร็วๆนี้ นายวิชาญ ไชยถาวร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ผู้แทนสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ นำคณะ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมผนึกกำลังกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 , ส่วนบริหาร จัดการป่าชายเลนที่ 4 , สำนักอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่า , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 , สำนักทรัพยากรน้ำภาคที่ 10 , ชุมชน , โรงเรียนและราษฎร์ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนและเก็บขยะหลังน้ำลด (Big cleaning) เพื่อคืนความสดใสให้ชายหาดและทะเลบ้านฝ่ายพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี