เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย ในการนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ส่งนางสุชานันท์ พิทักษ์พงษ์ , นางสาวฐิติยา เทียนปั่น และนางสาวปวรณีย์ พึ่งพุทโธ มาเป็นวิทยากรแนะนำการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ ณ ห้องอบรมสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

            นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวว่า ตนเองและพนักงานต่างตื่นตันยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยเพื่อพวกเรามามากมาย วันนี้พวกเราชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีโอกาสตอบแทนท่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนี้จะได้รวบรวมดอกไม้จันทน์ส่งให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม เพื่อในไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9