ดูความคืบหน้า...เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าตรวจเยี่ยมส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างและติดตั้งถังอัดน้ำยาไม้ ซึ่งสามารถอัดน้ำยาได้ทั้งไม้สดและไม้อบแห้ง ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา