นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. จำนวน 63 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตและการขายเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มบริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ โดยมีนายสุพร ก้าวสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นการขอบคุณ ณ บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด จังหวัดนนทบุรี