เข้าร่วมงาน...เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายเสด็จ ฮุยอวน หัวหน้างานสวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และราษฎร์ 8 หมู่บ้าน รวม 350 คน เข้าร่วมงานประเพณีปลูกต้นไม้ตำบลห้วยเขย่ง ครั้งที่ 13” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน บนพื้นที่ 70 ไร่ บริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายเทวิน ปิติพัทธ์พงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานเปิดงาน