กำลังใจ...นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินทางไปเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิ.ย. 2560 เวลา 03.00 – 21.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยพนักงานจิตอาสาจาก อ.อ.ป. ทำหน้าที่ในส่วนโรงครัว เพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง