เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           จากนั้น นายวิจารย์ สิมาฉายา พร้อมคณะได้ร่วมแจกอาหาร, น้ำดื่ม และเมล็ดพันธุ์ “ราชพฤกษ์” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ และจิตอาสาที่เข้าร่วมทำดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ