นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนจาก อ.อ.ป. ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาส เข้าร่วมงานแถลงข่าวกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในประเด็น โครงการปล่อยเนื้อทรายคืน สู่ธรรมชาติ , การจัดงานวันพิทักษ์ป่าโลกและงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 และวันอนุรักษ์ เสือโคร่ง (Global Tiger Day) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา