วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ พร้อมด้วยนายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ และนางสาววรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ ตรวจติดตามความไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC)ที่สวนป่าแม่คำปอง - แม่สาย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวีรชาติ ใจจันทร์ หัวหน้างานสวนป่า ให้การต้อนรับและร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขและการสรุปผลการดำเนินงาน