โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (ในใจคน)

รูปการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติฯ สวนป่าห้วยแก้ว ร่วมกันผู้นำชุมชน แกนนำราษฎร  

การลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการปลูกป่าในใจคน" ช่วงที่ 1 พ.ศ.2551 - 2556 

รูปภาพการลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการปลูกป่าในใจคน" ช่วงที่ 1 พ.ศ.2551 - 2556

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ในใจคน) สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 อี