องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัสฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

 

โทร        : 02-282-3243-7

โทรสาร  : 02-282-4197

Website : www.fio.co.th

แผนที่

Copyright © 2017 , design by Parkmawang