พิมพ์
หมวด: เมนูผู้ใช้
ฮิต: 1687

                    สวนป่า อ.อ.ป. ที่ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ปี 2557 ประกอบด้วย

ชื่อสวนป่า

จังหวัด

ชนิดไม้

พื้นที่ (ไร่)

พื้นที่ (Ha)

แม่จาง

ลำปาง

สัก

19,350

3,096

แม่สรอย

แพร่

สัก

10,875

1,740

แม่หอพระ

เชียงใหม่

สัก

9,875

1,580

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

สัก

6,881.25

1,101

ศรีสัชนาลัย

อุตรดิตถ์

สัก

16,225

2,596

เขากระยาง

อุตรดิตถ์

สัก

15,493.75

2,479

แม่สิน-แม่สูง

แพร่

สัก

7,000

1,120

ไทรโยค 1

กาญจนบุรี

สัก

5,718.75

915

โทรโยค 2

กาญจนบุรี

สัก

18,925

3,028

เกริงกระเวีย

กาญจนบุรี

สัก

16,618.75

2,659

                 สวนป่าเอกชน ที่ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ปี 2557 ประกอบด้วย

ชื่อสวนป่า

จังหวัด

ชนิดไม้

พื้นที่ (ไร่)

บริษัทสหโคเจน กรีน จำกัด

ลำปาง

ไม้สัก

๒,๘๐๙.๐๖

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยจักรท่าเสา

อุตรดิตถ์

ไม้สัก

๑,๙๖๒.๕๐

พนาฝัน

สระบุรี

ไม้สัก

๘๐

นายลิขิต

ตาก

ไม้สัก

๑๕๐

 

                                          ใบรับรอง (Certificate)