สวนป่า อ.อ.ป. ที่ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ปี 2558

ชื่อสวนป่า

จังหวัด

ชนิดไม้

พื้นที่ (ไร่)

พื้นที่ (Ha)

คลองท่อม

กระบี่

ยางพารา

5,320.25

851.24

กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

ยางพารา

6,651.44

1,064.23

แม่เมาะ

ลำปาง

สัก

14,084

2,253.44

แม่แฮด

แพร่

สัก

7,449.38

1,191.90

ท่าปลา

อุตรดิตถ์

สัก

9,183.06

1,469.29

นครน่าน

น่าน

สัก

16,876.25

2,700.2

แม่คำปอง

แพร่

สัก

4,214.44

674.31

แม่ลี้

ลำพูน

สัก

16,999.44

2,719.91

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

สัก,ยางพารา

20,913.25

3,346.12

                     สวนป่าเอกชน ที่ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ปี 2558

ชื่อสวนป่า

จังหวัด

ชนิดไม้

พื้นที่ (ไร่)

พื้นที่ (Ha)

ถาวรลำปาง

ลำปาง

ยางพารา

594.06

95.05

                                      ใบรับรอง (Certificate)