พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
ฮิต: 997
สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
 โทร. 0-2282-3243 - 7
ผอ.สำนักฯ ต่อ 145
ฝ่ายนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม, ส่วนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อ 149
ส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ, ส่วนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม, งานบริหารทั่วไป ต่อ 146
งานรับรองการจัดการ, งานวางระบบการจัดการ ต่อ 148
 โทรสาร 0-2282-7180