ผลิตภัณฑ์ ไม้สักสวนป่า จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ท่านสามารถเลือกชมสินค้าได้จากเมนูด้านซ้ายมือค่ะ

-----------------------------------

สถานที่จำหน่ายสินค้า

1.ห้องแสดงสินค้า อ.อ.ป.
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
โทร.02 282 3243-7
โทรสาร.02 282 4197

2.โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้บางโพ
สำนักอุตสาหกรรมไ้ม้  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
146 ถ.ประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร.02 585 0339 , 02 585 2672
โทรสาร.02 587 3826-7