..:: มะขาม ::..

บทความโดย นางสาวจิตรา ทองเสม


          มะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. ไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เป็นทั้งอาหารและสมุนไพรใกล้ตัวที่มีคุณค่า สามารถใช้ส่วนยอดอ่อน เนื้อหุ้มเมล็ด ปรุงเป็นอาหารต่างๆได้หลากหลายชนิด หรือแม้แต่รับประทานเป็นผลไม้ นั่นคือ มะขามหวาน 

          เมื่อถึงฤดูกาลของมะขามหวาน จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากเป็นพิเศษ หลายคนที่นิยมนำมะขามหวาน มารับประทานกับข้าวเหนียว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ำตาลในเลือดให้สูงมากขึ้น หากรับประทานมากเกินไป อาจมีผลเสีย ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานทุกวัย ไม่ควรเกิน 1-2 ฝักต่อวัน 

          ประโยชน์ของมะขามในด้านสมุนไพร ใช้เนื้อในฝักแก่ หรือมะขามเปียก จิ้มเกลือรับประทานพอสมควร แก้อาการท้องผูก เป็นยาระบาย ยาถ่าย ขับเสมหะ แก้ไอ 

          การดื่มน้ำมะขาม เพื่อช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ทำได้ง่ายๆคือ ใช้เนื้อมะขามล้วนๆ (ที่แกะเม็ด รวมทั้งรังและกากออกหมดแล้ว) ตามน้ำหนักตัวคือ 0.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1กิโลกรัม เช่น คนหนัก 50กิโลกรัมใช้เนื้อมะขาม 25กรัมละลายในน้ำสุกอุ่นๆ 1แก้ว (250ซีซี) ไม่ต้องเติมเกลือและน้ำตาลดื่มวันละครั้งหลังอาหารเย็นก็ได้ ช่วยเป็นยาระบายในตอนเช้า

…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่มา 1. http://www.rspg.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
       2. http://www.thaihealth.or.th โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
       สยามบรมราชกุมารี