..:: มะลิลา ::..

บทความโดย นางสาวจิตรา ทองเสม


          มะลิลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum Sambac (L.) Aiton เป็นไม้พุ่ม สูง 0.3-3 เมตร ใบเรียงตรงข้าม เป็นใบประกอบชนิดที่มีใบย่อย ใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 5-10 ซม. ดอกดอกเป็นช่อเล็ก ๆ มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ดอกสีขาว โคนดอกติดกันเป็นหลอด สีเขียวอมเหลือง ดอกมีกลิ่น หอม ออกดอกตลอดปี แต่ดอกจะมีน้อยในฤดูหนาว

          ดอกมะลิมีกลิ่นหอม ดอกแก่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง ใส่น้ำลอยดอกมะลิ นำน้ำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะขนมไทยๆได้หลายอย่าง ลอยน้ำฝนหรือน้ำดื่มสะอาด ดื่มหรือนำดอกมะลิผึ่งให้แห้งเก็บไว้ผสมกับใบชาชงดื่ม

          สรรพคุณ - เข้ายาหอม แก้หืด บำรุงหัวใจ วิธีใช้ : ใช้ดอกแห้ง 1.5 - 3 กรัม ต้มน้ำหรือชงน้ำร้อนดื่ม

……………………………………………………………………………………………………………………………………ที่มา : http://www.rspg.or.th โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี