..:: ความดันโลหิตสูง ::..

บทความโดย นางสาวจิตรา ทองเสม 

          สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง นอกจากความเครียดแล้วการได้รับ “โซเดียม” จากการบริโภคอาหาร เข้าสู่ร่างกายมากเกินไป ทำให้เกิดการคั่งของของเหลวในเลือดจนเกิดแรงดันในเส้นเลือดสูงขึ้นได้ การรับประทานอาหารเค็มหรือการบริโภคเกลือมากว่าวันละ 1 ช้อนโต๊ะ ทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะ ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไตเรื้อรัง 

          โซเดียม มีอยู่ในอาหารหลายประเภท เช่น อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรสต่างๆ น้ำจิ้ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว รวมทั้งขนมขนมเค้ก คุกกี้ ขนมปังต่างๆ ที่มีการเติมผงฟู (Baking Powder หรือ baking Soda) ผงฟูที่ใช้ในการทำขนมเหล่านี้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ (โซเดียมไบคาร์บอเนต)

          จากการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมของเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม กุ้งจ่อม ปลาเค็ม แต่ละชนิดในปริมาณ 100 กรัม มีความเข้มข้นมากถึง 4,000-6,000 มิลลิกรัม ซึ่งหมายถึงอาหารเพียง 1 ช้อนโต๊ะ จะมีโซเดียมเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับใน 1 มื้อแล้ว 

          สำหรับคนที่ติดรับประทานเค็ม ควรลดความเค็ม ทีละน้อย จนกว่าร่างกายคุ้นชินกับรสชาติอาหาร ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ หากลดการบริโภคโซเดียมลงมาต่ำกว่า 2,000 มิลลิกรัม/วัน จะลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอย่างน้อย 10%

.................................................................................................................................................................... ที่มา : http://www.thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ