..:: เทคนิคลดปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์  ::..

บทความโดย นางสาวจิตรา ทองเสม

          การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน หลายชั่วโมง อาจทำให้มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ทั้งคอ บ่า ไหล่ จนลามไปถึงศีรษะ อาจก่อให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังโดยเฉพาะบริเวณคอ บ่า และหลังถ้ายิ่งปล่อยไว้นานอาจทำให้กระดูกคอเสื่อมเร็วกว่าปกติ เนื่องจากต้องก้มคออยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานเกินไป

         วิธีคลายปวดกล้ามเนื้อ
         1. การนวด ใช้มือตัวเองบีบนวดกล้ามเนื้อที่ปวด จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเลือดลมเดินสะดวกขึ้น อาการปวดจึงทุเลาลง
         2. ประคบด้วยความร้อน จะได้ผลค่อนข้างดี เพราะความร้อนจะช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว สามารถส่งเลือด ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ปวดได้ อาการปวดจึงบรรเทาลง
         3. เปลี่ยนอิริยาบถ เป็นวิธีที่ดีมาก ควรใช้ป้องกันมากกว่าการรักษา วิธีนี้ช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อต้องทำงานจนล้า เพราะเมื่อเปลี่ยนท่าทาง กล้ามเนื้อชุดใหม่จะทำงานแทนกล้ามเนื้อชุดเก่าจะได้พัก การสลับการทำงานของกล้ามเนื้อเช่นนี้ ช่วยให้กล้ามเนื้อไม่อ่อนล้าเร็ว จึงทำงานได้นาน
         4. บริหาร โดยเลือกท่ากายบริหารที่เหมาะสม หากทำเป็นประจำจะช่วยลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้รวดเร็ว ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และทำให้พลังในร่างกายไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง

           หากเราสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นเป็นประจำ ก็จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และยังช่วยป้องกันโรคกระดูกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

....................................................................................................................................................................ที่มา : http://www.thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ