..:: ปลอดภัยไปกับจักรยาน ::..

บทความโดย นางสาวจิตรา ทองเสม

          จากกระแสความนิยมในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวันเพื่อเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยวหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในสภาพพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง การขับขี่จักรยานบนท้องถนนร่วมกับผู้ใช้พาหนะอื่นๆ ผู้ใช้จักรยานจะมีความเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุ ถูกรถชนบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งปรากฏ เป็นข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง

          เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามป้ายและไฟสัญญาณจราจร ผู้ที่ใช้จักรยานต้องหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดงเช่นเดียวกับพาหนะอื่นๆ ขี่ตามทิศทางจราจร ร่วมไปกับพาหนะอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นถนนที่มีการอนุญาตให้ขี่จักรยานย้อนทิศทางจราจร ไม่เกาะรถที่กำลังแล่น อยู่ข้างหน้า ไม่ขี่ฉวัดเฉวียน ขี่จักรยานในเมืองควรใช้ความเร็วพอสมควรอย่าขี่เร็วมาก ซึ่งในย่านชุมชนไม่ควรเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระมัดระวังเมื่อมาถึงทางแยกใช้สัญญาณมือ ในการบอกให้ผู้ใช้ถนนอื่นรู้ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปอย่างไร ให้สิทธิในการใช้ทางเท้าแก่คนเดินเท้า หากอยู่ในสภาพที่หลีกกันไม่ได้ก็ต้องให้คนเดินเท้า ได้สิทธิใช้เดินไปก่อนเสมอ

          ในส่วนของตัวรถจักรยานควรมีอุปกรณ์ให้สัญญาณที่เหมาะสม ต้องมีกระดิ่งเพื่อให้สัญญาณบอกว่าจักรยานกำลังเคลื่อนเข้าไปในทิศทางนั้น ตรวจเบรกว่าจะใช้การได้ดีทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีไฟส่องสว่างด้านหน้าและหลังเมื่อขี่ยามค่ำคืน และ ไม่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป

          อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท มีมารยาท และเคารพกฎจราจร

……………………………………………………………………………………………………………………………….….. ที่มา: 1.http://www.thaicyclingclub.org ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC)
        2.http://www.thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)