..:: สาธารณสุข ออกประกาศโรคเมอร์เป็นโรคติดต่ออันตราย ::..

          สาธารณสุข ออกประกาศโรคเมอร์เป็นโรคติดต่ออันตราย เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโรค เปิดสายด่วน 1422 ตอบข้อสงสัยตลอด 24 ชั่วโมง 

          นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ออกประกาศให้โรคเมอร์ส ถือโรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 เทียบเท่าโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) และโรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา โดยจะเร่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหลังประกาศแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีอำนาจในการสั่งกักตัว สั่งรักษา ตรวจสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ตามกฎหมายโดยไม่ถือว่า เป็นการละเมิดสิทธิ 

          ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ผู้ที่กลับจากประเทศอาทิ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ จะต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ทราบว่า มีประวัติการเดินทางว่าไปที่ใด มาบ้าง หรือถ้ามีอาการต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ ต้องแจ้งเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตาม หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

          ติดต่อสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………..……………………….……………………….
ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)