..:: หลอดเลือดหัวใจตีบ ::..

บทความโดย นางสาวจิตรา ทองเสม

          โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการหนาตัวของผนังหลอดเลือด ซึ่งอาจจะเป็นผลจากมีผลึกไขมัน ไปเกาะหรือมีพังผืดอันเป็นผลมาจากความเสื่อม หรือมีปัจจัยอื่นๆไปกระตุ้นให้เกิดภาวะหนาตัวขึ้นทำให้เลือดไหลผ่านไม่สะดวกเป็นผลให้หัวใจขาดเลือดได้ ปัจจัยที่ว่านี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้น อ้วน ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย ฯลฯ ดังนั้นจึงควรที่จะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อมิให้เกิดโรคต่างๆ อันเป็นปัจจัยให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้

          อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
          ลักษณะเฉพาะของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีดังนี้ คือ อาการเจ็บหน้าอกจะต้องเป็นที่บริเวณกลางหน้าอกตรงบริเวณเหนือลิ้นปี่ขึ้นมาเล็กน้อย ลักษณะจะต้องเป็นแบบแน่นๆ หน้าอกเหมือนมีอะไรมาบีบรัด หรือมีของหนักๆ มาทับอกอยู่ อาจมีอาการร้าวไปที่บริเวณไหล่ซ้ายและแขนซ้ายหรือร้าวไปที่กรามทั้ง 2 ข้าง และที่สำคัญมักจะสัมพันธ์กับการออกแรงหรือออกกำลังกาย คือ มีอาการขณะออกแรงหรือออกกำลังกาย ซึ่งช่วงนั้นหัวใจจะต้องการเลือด ไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามีหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบอยู่ อาการที่เป็นอยู่จะต้องนานเป็นนาทีขึ้นไป

          อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ป่วยมีอาการเฉพาะโรคนี้ครบทุกอย่างแต่ไม่สัมพันธ์กับการออกแรงหรือออกกำลังกาย ให้สงสัยว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการขาดเลือดธรรมดา อาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดขึ้นอย่างกะทันหันไม่ใช่แค่หลอดเลือดหัวใจตีบ แต่ส่วนใหญ่พวกนี้อาการจะรุนแรงมากกว่าโรคหัวใจขาดเลือด และมีอันตรายและผลแทรกซ้อนมากกว่า

          โรคนี้ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเกิดทุพพลภาพและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้อย่างมาก ฉะนั้นเมื่อสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว จึงควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว …………………………………………………………………………………………………………………………………… ที่มา : www.si.mahidol.ac.th คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล