นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ
Mr. Pichai Rujirosesuwan
เบอร์ตรง : 
เบอร์โทรสาร : 
เบอร์ที่ทำงาน : 
เบอร์มือถือ : 08 1474 5746
E-mail : pichai.r@fio.co.th
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100


นายเกษม วัยวุฒิ
Mr. Kasem Vaiyavuthi
เบอร์ตรง : 
เบอร์โทรสาร : 
เบอร์ที่ทำงาน : 
เบอร์มือถือ : 08 1637 3915
E-mail : kasem.v@fio.co.th
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100


นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
Mrs. Pornpen Warawilawan
เบอร์ตรง : 
เบอร์โทรสาร : 
เบอร์ที่ทำงาน : 
เบอร์มือถือ : 08 6849 6296
E-mail : pornpenfio@fio.co.th
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 59

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.