นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
Mr. Pipat Chaninthayutthawong
เบอร์ตรง : 0 2282 9151 , 0 2629 9088
เบอร์โทรสาร : 0 2282 3907
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 200
เบอร์มือถือ : 08 4751 7187
E-mail : pipat.c@fio.co.th
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเน ินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 11ม.ค.59

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.