นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี

เบอร์ตรง : 02 282 3055
เบอร์โทรสาร : -
เบอร์ที่ทำงาน : 02 282 3243 ต่อ 210
เบอร์มือถือ : 081 951 1722
E-mail : st.2500@hotmail.com
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 59

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.