นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์
Mr. Boonsong Saengvatanarat
เบอร์ตรง :  0 2281 8335
เบอร์โทรสาร : 0 2629 9891
เบอร์ที่ทำงาน : 0 2282 3243-7 ต่อ 500
เบอร์มือถือ : 08 1989 1406
E-mail : auditfio@gmail.com
ที่อยู่ : 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.